TTTY6

From LncRNAWiki
Jump to: navigation, search

Annotated Information

Approved Symbol

TTTY6

Approved Name

testis-specific transcript, Y-linked 6 (non-protein coding)

Previous Symbols

_

Synonyms

TTY6, TTTY6A, LINC00127

Chromosome

Yq11.223

RefSeq ID

NR_001527

OMIM ID

400039

Ensembl ID

ENSG00000131538

pubmed IDs

15177557, 12815422

Sequence

>gi|264681548|ref|NR_001527.2| Homo sapiens testis-specific transcript, Y-linked 6 (non-protein coding) (TTTY6), long non-coding RNA

000001 GGATCATGAG ACTATCCTGT GTATCCCACA AAGAAGACAG GCAAGATTCC TTGGCTGATG CACCTCCACA GAGGTCTCCT 000080
000081 TCTCAGCCAA GCCTCAGGGA ATTGTGGCAT TCATGCTGTA CCCGTGATCT GTTCCCACTG GAGGAGGAGA TGTCTAGACT 000160
000161 GTGATGGGGT CTCTGAGAAC TGCTCTTCTG ACTTTATTCC TGAAAGAGGC TGTGTGCAAG AATTGAGTCC CAGGGGGACT 000240
000241 GGAATGTTGT CTGGTGAATG TGTGGGACCG CATCCACCCC TCACCAGCTT GTATCCTCAC CTTTATCTGA TGTTATGGCT 000320
000321 GCTCAAAGTA TCTGTCCCAA AATGAAATTC CAAGACAATG AAGGAGTGAC GTGAAGGTCC TGCTCAGCTA GGAACTGAAT 000400
000401 ATGAAGTAAA TTCAAGGGGC CCTGAGGACT GGACTGCTAG TGTTTCTCCA TGGGATGTAC ACTGGAGAAT AAAGCAGTGA 000480
000481 AATATTTCTG TTAAAAAAAA AAAAAAAAAA AA

Predicted Small Protein

Name TTTY6_smProtein_5:163
Length 52
Molecular weight 6069.7803
Aromaticity 0.0384615384615
Instability index 126.036538462
Isoelectric point 5.51324462891
Runs 7
Runs residual 0.0157540199913
Runs probability 0.0444015444015
Amino acid sequence MRLSCVSHKEDRQDSLADAPPQRSPSQPSLRELWHSCCTRDLFPLEEEMSRL
Secondary structure LEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHHHHHLLLLLLLLHHHHHHLL
PRMN -
PiMo -