ENST00000324988.3

From LncRNAWiki
Jump to: navigation, search

Please input one-sentence summary here.

Annotated Information

Transcriptomic Nomeclature

Please input transcriptomic nomeclature information here.

Function

Please input function information here.

Regulation

Please input regulation information here.

Expression

Please input expression information here.

Allelic Information and Variation

Please input allelic information and variation information here.

Evolution

Please input evolution information here.

You can also add sub-section(s) at will.

Labs working on this lncRNA

Please input related labs here.

References

Please input cited references here.

Basic Information

Transcript ID

ENST00000324988.3

Source

Gencode19

Same with

lnc-USP16-4:2

Classification

intergenic

Length

607 nt

Genomic location

chr21+:29385682..29395552

Exon number

2

Exons

29385682..29385751,29395016..29395552

Genome context

Sequence
000001 CAGACATGTA TCTCATTATC TTCTGCAAAG ATCTATTTGT TTAGCCATGT GCAAATATTG CCCTAAAATG TTCACAGGTT 000080
000081 CCAGGATAAC CAGATGACTG AGGAATGTTG AAGATTGCAG TGATGGAAGT GTCTCAGTCA GCCTGGAAGA CTGTATGGAA 000160
000161 GGAGGTTGCC TGGCCACACT GTCATGTCCC CCTCTCCCTA AAAAAGGGAC ACATTTGCCT TTGTGCAAGG CAACACATAC 000240
000241 ATTTGGTCTG TGTATATACT TTGGTCTATG TATTCTGTTA TTTAACATTC TAATAATGTT GATGACCTTA AAATATGTTT 000320
000321 GACAATGATC CTTGTAAATC ATTATTATTC TGCCTTCTGC AAGATAAGAA TTATGGGCCA GGTATGGCAC TTAACGCCTA 000400
000401 TAATACAAAC ATTTTGGGAG GCCCAGGCAG GAGGATTGCT TGAGCTCAGG AGTTAGAGAC CAGCTTGGGC AACATAGTGA 000480
000481 GACCTCATCT CTACTAAAAA TAAAACAAAA AAAGTTATGA TAGTGACACT GCACTCCAGC CTGGGTGACA GAGCAAGATC 000560
000561 CTGTATCCAA ATAAATAAAT GCCTAATATA GGAATTATCA AATTCAA
[back to top]

Predicted Small Protein

Name ENST00000324988.3_smProtein_104:292
Length 63
Molecular weight 7259.7407
Aromaticity 0.129032258065
Instability index 42.2693548387
Isoelectric point 8.95111083984
Runs 8
Runs residual 0.0246082949309
Runs probability 0.0231849496555
Amino acid sequence MLKIAVMEVSQSAWKTVWKEVAWPHCHVPLSLKKGHICLCARQHIHLVCVYTLVYVFCYL
TF
Secondary structure LLEEEEEEHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLEEEELLLEEEEEEEEEEEEEEEEE
EL
PRMN LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
LL
PiMo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
oo